Acte necesare cadastru

Documentatie de prima inscriere apartament sau teren: 

 1. Cerere de receptie si inscriere;
 2. Declaratie pe proprie raspunedere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 3. Copie acte de identitate proprietari;
 4. Copie extras de carte funciara pentru informare (daca este cazul);
 5. Certificatul fiscal eliberat de directia de impozite si taxe locale in circumscriptia careia se afla imobilul;
 6. Originalul sau copia legalizata a actelor de proprietate;

Documentaţie cadastrală pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate:

 1. Cerere de receptie si inscriere;
 2. Declaratie pe proprie raspunedere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 3. Copie acte de identitate proprietari;
 4. Copie extras de carte funciara dupa caz;
 5. Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 6. Copia planului de amplasament si delimitare aimobilului care este afectat de dezmembramant dupa caz;

Documentaţe cadastrală de înscriere a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară :

 1. Cerere de receptie si inscriere;
 2. Declaratie pe proprie raspunedere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 3. Copie acte de identitate proprietari;
 4. Copie legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
 5. Copie extras de carte funciara pentru informare;
 6. Certificatul fiscal eliberat de directia de impozite si taxe locale in circumscriptia careia se afla imobilul;
 7. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat si stampilat de reprezentantul autoritatii locale sau certificatul prevazut de lege;
 8. Copia planului de amplasament si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;

Documentaţie cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului:

 1. Cerere de receptie si inscriere;
 2. Declaratie pe proprie raspunedere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 3. Copie acte de identitate proprietari;
 4. Copie extras de carte funciara pentru informare;
 5. Declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva;
 6. Copiile planurilor de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;

Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului: 

 1. Cerere de receptie si inscriere;
 2. Declaratie pe proprie raspunedere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 3. Copie acte de identitate proprietari;
 4. Copie extras de carte funciara pentru informare;
 5. Hotararea judecatoreasca definitiva, declaratia autentica a proprietarului, procesul verbal de vecinatate, dupa caz;
 6. Copia planului de amplasament si delimitare a imobilului a carui suprafata se modifica;

Documentaţie cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară:

 1. Cerere de receptie si inscriere;
 2. Declaratie pe proprie raspunedere cu privire la identificarea imobilului masurat;
 3. Copie acte de identitate proprietari;
 4. Copie extras de carte funciara pentru informare;
 5. Actul administrativ specific (ex: adeverinta emisa de primarie, autorizatia de construire), emis in conditiile legii;
 6. Copia planului de amplasament si delimitare a imobilului pentru care se solicita actualizarea categoriei de folosinta/destinatiei;

Documentatie cadastrală de rectificare a erorii de inregistrare in planul cadastral digital:

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search