CADASTRU

 1. Documentaţie cadastrală de primă inscriere apartamente si terenuri;
 2. Documentaţie cadastrală de dezmembrare/alipire;
 3. Documentaţe cadastrală de înscriere a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară;
 4. Documentaţie cadastrală pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate;
 5. Documentaţie cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului;
 6. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului;
 7. Documentaţie cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară;
 8. Documentatie cadastrală de rectificare a erorii de inregistrare in planul cadastral digital;
 9. Documentatie cadastrala de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare.
 10. Întocmire planuri parcelare;
 11. Obţinere extrase de carte funciară de informare;
 12.  Obtinerea copiilor certificate, din baza de date OCPI.

LUCRARI TOPOGRAFICE

 1. Trasare limite de proprietate;
 2. Trasare axe pentru construcţii civile şi industriale;
 3. Măsurători topografice pentru calculul volumelor şi al lucrărilor de terasamente;
 4. Măsurători topografice pentru pentru PUG/PUZ/PUD/PAC;
 5. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
 6. Asistenta tehnica santier.
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search