Termene servicii de cadastru şi publicitate imobiliară

Tipul lucrarii Normal (zile lucratoare) Urgenta (zile lucratoare)

1.   Documentaţie cadastrală de primă inscriere apartamente si terenuri

16

5

2.   Documentaţie cadastrală de dezmembare/alipire

7

2

3.   Documentaţe cadastrală de înscriere a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară

16

5

4.   Documentaţie cadastrală pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

7

2

5.   Documentaţie cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului

15

3

6.   Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului

15

3

7.   Documentaţie cadastrală de actualizare a categoriei de  folosinţă/destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară

15

3

8.   Documentatie cadastrală de rectificare a erorii de inregistrare in planul cadastral digital

15

3

9.   Documentatie cadastrala de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare

7

3

10.  Întocmire planuri parcelare

11.  Obţinere extrase de carte funciară de informare

3

1

Termene OCPI

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search